Những rủi ro trong thi công xây dựng công trình

Những rủi ro trong thi công xây dựng phải được quản lý chặt chẽ để giúp nhà thầu đánh giá, kiểm tra đồng thời giảm thiểu các tác nhân gây ảnh hưởng tới dự án công trình. Cho nên qua bài viết này, Nhà đẹp VCA sẽ chia sẻ cho mọi người cách để quản lý rủi ro trong thi công xây dựng được hiệu quả.

Những rủi ro trong thi công xây dựng công trình

Khi thực hiện một dự án thi công xây dựng sẽ có những bản vẽ, hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công, nhân công xây dựng, vật liệu công trình,… rất nhiều nhiệm vụ phải đặt ra. Nên việc phát sinh rủi ro gần như là không thể tránh khỏi bởi nhiều yếu tố từ tác động ở ngoài hay ngay từ trong khẩu vận hành tổ chức. Để biết thêm những rủi ro trong thi công xây dựng mọi người nhìn vào bảng ở dưới:

 quan ly rui ro trong thi cong xay dung

Quản lý rủi ro trong thi công xây dựng

Cách nhận biết rủi ro

Bước đầu cần nghiên cứu khả năng phát sinh rủi ro, tìm ra nguyên nhân và lường trước hậu quả. Rồi sau đó cần lập chỉ mục các điểm cần giải quyết cho phòng ban, bộ phận liên quan để khắc phục hậu quả. Những phương pháp mà dễ nhân biết được rủi ro nhất chính là phỏng vấn, đối chiếu, phân tích kỹ biểu đồ.

Đánh giá mực độ rủi ro

Đánh giá mức độ rủi ro là cả một quá trình phân tích lên kế hoạch ước lượng mức hậu quả rủi ro đem lại. Sau đó cần lên phương pháp đánh giá mực độ rủi ro tránh thiệt hại cho nhà thầu. Có 2 phương pháp hiệu quả nhất là phương pháp định tính và phương pháp định lượng rủi ro.

quan ly rui ro trong thi cong xay dung

Với phương pháp định tính sẽ mô tả tác động mà độ rủi ro đem tới rồi sẽ sắp xếp mức độ thiệt hại từ cao xuống thấp. Để nhằm đánh giá và đưa ra các kế hoạch để quản lý rủi ro sao cho tránh thiệt hại hết mức.

Phân tích định lượng là phương pháp tính xác suất bằng con số cụ thể dựa vào tình hình thực tế tại công trình.

Kiểm soát rủi ro

Kiểm soát rủi ro là quá trình thực hiện các biện pháp, công cụ để đối phó, xử lý rủi ro, theo dõi các rủi ro đã được nhận dạng, theo dõi các rủi ro còn tồn tại, nhận dạng rủi ro mới, và đánh giá hiệu quả các quá trình quản lý rủi ro trong suốt dự án.

Cách đối phó với rủi ro là loại bỏ rủi ro; giảm thiểu rủi ro; chuyển giao rủi ro và chấp nhận rủi ro.

Trên đây mình đã trình bày vấn đề quản lý rủi ro thi công xây dựng công trình, bao hàm các nội dung về khái niệm rủi ro và quản lý rủi ro trong xây dựng, phân loại rủi ro và quá trình quản lý rủi ro.

Với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án lớn như biệt thự, nhà phố, chung cư. Kiến trúc nhà đẹp VCA là đơn vị mà bạn nên tin tưởng lựa chọn khi thực hiện các công trình kiến trúc đẳng cấp và giải quyết các rủi ro trong thi công xây dựng mà bạn đang lo ngại.